ℹ️  Przykład działania service learning - PoMOC Młodych na KUL.

🔗 https://wsparcie.kul.pl/pomocmlodych/