ℹ️  Museum of Failure (pol. Muzeum Porażki) to jednocześnie wirtualne, jak i „fizyczne” muzeum, które dokumentuje nieudane produkty i usługi z całego świata. 

🔗 https://collection.museumoffailure.com/