ℹ️  Wystąpienie Toma Wujca, w któym opowiada o rozgrzewce Marshmallow Challenge.

🔗 https://www.ted.com/talks/tom_wujec_build_a_tower_build_a_team