ℹ️  Strona internetowa Wskaźnika Rozwoju Społecznego.

🔗 https://hdr.undp.org/