ℹ️  Cele zrównoważonego rozwoju to zobowiązanie krajów członkowskich ONZ do poprawy sytuacji w najważniejszych obszarach naszego życia. Dają one wskazówki, w jakich obszarach mamy najwięcej do zrobienia.

🔗 http://www.un.org.pl/