ℹ️  Wskaźnik Lepszego Życia to innowacyjna miara poziomu dobrobytu zaproponowana przez OECD. Uwzględnia nie tylko poziom zamożności, ale również wiele innych obszarów, które mają składać się na „dobre życie”, m.in. warunki mieszkalne, edukację, bezpieczeństwo, jakość środowiska naturalnego i stan zdrowia obywateli.

🔗 https://www.oecdbetterlifeindex.org/